TEK KULLANIMLIK GIDA AMBALAJLARI
0
Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir Kalkınma

Üç bileşenden oluşan uzun vadeli bir sürdürülebilir kalkınma programı geliştirdik: Sosyal sorumluluk, Çevresel sorumluluk, İş topluluklarıyla etkileşim.

Sosyal sorumluluk

İletişim sürecinde gelişen yükümlülüklerimizi hem ortaklarımıza hem de çalışanlarımıza karşı yerine getiririz.

Tüketiciye karşı sorumluluk, kaliteli ve güvenli ambalajın tedariki ve üretimi, ihtiyaçların en üst düzeyde karşılanması, uygun fiyatlar ve müşterilerimizin haklarının gözetilmesi anlamına gelir.

Şirketimizin ana sermayesi, ortak bir amaç ve kuruluşta ve toplum yararına çalışmak için ortak bir istekle birleşmiş, benzer düşünen profesyonellerden oluşan uyumlu ve samimi bir ekip olan insanlardır. Çalışanlarla adil ilişkiler, ekipte dostane ilişkilerin oluşması, profesyonel gelişim fırsatları, güvenli çalışma koşullarının sağlanması ve ayrım yapılmaması şirketimizde çalışmayı olabildiğince konforlu hale getirmektedir.

Sedex

Çevresel sorumluluk

Formacia şirketinin çevresel sorumluluğunun uygulanması, bir dizi çevresel önlemle bağlantılıdır. Faaliyetlerimizin çevre üzerinde minimum olumsuz etkiye sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizde, projelerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında, geleneksel finansal ve ekonomik parametrelerin yanı sıra çevresel, ekonomik ve doğayı koruyan yönleri de dikkate alıyoruz.

Modern çevre dostu ve aynı zamanda ekonomik açıdan karlı çözümlerin pazardaki varlığı, iş genişletme, yeni projelerin uygulanması, yenilikçi teknolojilerin tanıtılması için yeni umutlar açmaktadır.

İş toplulukları ile etkileşim

Hedefimiz, pazarda önde gelen finansal ve üretim göstergelerine ulaşmaktır.

Sadece güvenilir ve kendini kanıtlamış firmalarla işbirliği yapıyoruz. Dürüst, uzun vadeli ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, çalışmalarımızın ana ilkelerinden biridir.

Şirket çalışanları tarafından yolsuzluğun önlenmesi ve bunlara uyumun kontrolü için yeterli prosedürlerin uygulanması; adil rekabet ilkelerine dayalı faaliyetlerin yürütülmesi; hassas verileri kötüye kullanımdan ve ifşadan koruyan sistemin iyileştirilmesi – tüm bunlar ve diğer birçok ilke, dünyanın önde gelen standartlarına karşılık gelen son derece profesyonel bir şirket statüsünü korumamıza yardımcı olur.